Liesbet Kusters

Dr. Liesbet Kusters
Junior Researcher

CONTACT DETAILS

Liesbet Kusters (1981) studied Art Studies at the KU Leuven. She worked on the interdisciplinary research project De Haemorrhoïssa (Markus 5:24-34par), Een iconologisch onderzoek naar de betekenis van de bloedvloeiende vrouw in de middeleeuwse kunst (4de-15de eeuw). Tevens een bijdrage tot het bloed- en aanrakingstaboe in de era voor de moderniteit, with Emma Sidgwick, under the promotorship of professor dr. Barbara Baert. She obtained her doctorate in 2012 with a dissertation entitled ‘Tussen zoom en beeld. Het motief van de genezing van de Haemorrhoissa (Marcus 5: 24b-34) in de narratieve en visuele cultuur van de westerse Middeleeuwen. Een iconologische studie’. She currently works as a scientific advisor and inventorisator at the Centre for Religious Art and Culture vzw (CRKC) in Heverlee. In addition, she lectures on Medieval Art History  and 'Actuele Middeleeuwen' at the Royal Academy of Fine Arts (KASK) in Ghent.